Actueel

Actueel2018-02-02T13:46:53+01:00

Actueel

Uitslag oproep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer Boudewijn, Mevrouw Charoe-Meissen, de heer de Gooijer en de heer Kool hebben [...]

12-04-2018|

Voorgenomen besluit tot liquidatie SPTGC

Begin februari 2018 hebben wij u geïnformeerd dat SPTGC per 1 januari 2018 geen premie inkomsten meer heeft en hiermee een gesloten fonds is geworden. Het fonds is vervolgens aan de slag gegaan met een [...]

20-03-2018|

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTGC gezocht De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar [...]

01-03-2018|

Kandidaat Verantwoordingsorgaan

Het heeft even geduurd maar er is een nieuw lid gevonden voor het Verantwoordingsorgaan van SPTGC. De gepensioneerden zullen vanaf 1 januari 2018 vertegenwoordigd worden door de heer Guus Kool. Hij heeft de taken overgenomen [...]

06-02-2018|

Pensioenregeling vanaf 1 januari 2018 en toekomst SPTGC

Tussen de CAO partijen is in 2017 overeengekomen dat de pensioenregeling vanaf 2018 bij een andere pensioenuitvoerder wordt ondergebracht. Voor het grondpersoneel is er gekozen voor een APF bij STAP en voor het cabinepersoneel voor [...]

06-02-2018|

Heroproep kandidaatstelling verantwoordingsorgaan

Geachte gepensioneerde, In juni 2017 hebben wij een oproep gedaan tot kandidaatstelling voor het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Helaas hebben wij geen enkele aanmelding ontvangen. Zowel het bestuur van SPTGC als het Verantwoordingsorgaan betreuren dit [...]

30-10-2017|

Indexatie 2017

Het bestuur SPTGC besluit elk jaar of zij een indexatie toekent. Sinds 2013 is er geen doelgericht indexatiebeleid meer. Vanwege onvoldoende middelen, een premie tekort voor 2015 en 2016 en onduidelijkheden over de toekomst van [...]

24-10-2017|

Pensioenopbouw 2017 Ring Cabine

Het bestuur van het pensioenfonds heeft onlangs het opbouwpercentage voor 2017 voor Ring Cabine vastgesteld op 1,55%. Dat is gelijk aan het percentage van 2016. Bij het vaststellen van de opbouw kijkt het bestuur [...]

27-07-2017|