Cockpit

/Cockpit

Uitslag opoep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer van Veldhuizen, de heer Moquette, de heer Lafour, de heer Brouwer en de heer Dikkers hebben zich herkiesbaar gesteld. Afgelopen dinsdag 10 april is de termijn tot kandidaatstelling gesloten. Er hebben zich [...]

2018-04-12T14:33:55+02:0012-04-2018|

Nieuwsbrief Toekomst SPTV

Beste allen, Zie bijgaande nieuwsbrief van het bestuur SPTV nieuwsbrief april Toekomst SPTV met vriendelijke groet Het bestuur SPTV

2018-04-12T10:52:53+02:0012-04-2018|

Gezocht kandidaten verantwoordingsorgaan

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTV gezocht De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar te stellen. SPTV wil echter ook anderen de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Geef je op voor 10 april [...]

2018-03-01T16:01:54+02:0001-03-2018|

Uitslag kandidaatstelling Bestuur SPTV

De termijn voor de kandidaatstelling voor de zetel in het bestuur SPTV is verstreken. Naast de heer Jan Willem Bouquet hebben zich geen kandidaten gemeld. Dit betekent dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden en dat de zittingstermijn van Jan Willem verlengd zal worden met vier jaar. Het bestuur SPTV

2017-07-31T08:33:05+02:0011-04-2017|

Pensioenregeling na 1 januari 2016

Met de CAO afspraken tussen Transavia en de VNV over de pensioenregeling vanaf 2016 is gekozen voor een individueel DC regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door de PPI (Premiepensioeninstelling) van BeFrank. Transavia en de VNV verzorgen verdere informatie hierover. Transavia heeft de uitvoeringsovereenkomst met SPTV opgezegd omdat de toekomstige regeling niet meer door SPTV zal [...]

2017-07-31T08:32:10+02:0030-11-2015|

Enquete pensioencommunicatie uitslag

In september bent u geinformeerd dat de pensioenwet op het gebied van communicatie voor de pensioenfondsen is gewijzigd. Om een nette invulling aan de nieuwe eisen te kunnen geven, is er door de besturen van beide pensioenfondsen een enquete onder de deelnemers gehouden. De besturen hebben het zeer op prijs gesteld dat u even de [...]

2018-02-02T13:46:57+02:0002-11-2015|

Toekomstige pensioenvoorziening

Mededeling Bestuur SPTV Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel is veranderd bij alles wat met pensioen te maken heeft. We berichtten daar eerder over in “pensioen op de schop”. · Met ingang van 1 januari 2015 is het nog maar toegestaan om over de €100.000 salaris * een bruto pensioen op te [...]

2017-07-31T08:30:43+02:0024-09-2015|

Het Uniform Pensioenoverzicht van Aegon

Geachte deelnemer, Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht ziet u uw opgebouwde pensioen tot en met 31 december van het vorige jaar. Ook vindt u informatie over uw te bereiken pensioen en het nabestaandenpensioen. Vóór 1 oktober staat uw pensioenoverzicht 2015 op MijnAegon Uw pensioenoverzicht 2015 is vóór 1 oktober beschikbaar op MijnAegon. [...]

2017-07-31T08:30:23+02:0024-09-2015|