Actueel

Actueel2018-02-02T13:46:51+01:00

Actueel

Nieuwsbrief SPTV i.l.

Beste Allen, Bijgaand de nieuwsbrief van SPTV i.l. met een update van de laatste stand van zaken. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat op secretariaatsptv@transavia.com Met vriendelijke groet, De vereffenaars nieuwsbrief sptv

21-11-2019|

Update pensioenfonds SPTV i.l.

Het bestuur van het pensioenfonds SPTV il, verwijst graag voor een update over het pensioenfonds naar de bijgaande nieuwsbrief  Veel leesplezier.

29-08-2019|

Uitslag opoep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer van Veldhuizen, de heer Moquette, de heer Lafour, de heer Brouwer en [...]

12-04-2018|

Nieuwsbrief Toekomst SPTV

Beste allen, Zie bijgaande nieuwsbrief van het bestuur SPTV nieuwsbrief april Toekomst SPTV met vriendelijke groet Het bestuur SPTV

12-04-2018|

Gezocht kandidaten verantwoordingsorgaan

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTV gezocht De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar [...]

01-03-2018|

Uitslag kandidaatstelling Bestuur SPTV

De termijn voor de kandidaatstelling voor de zetel in het bestuur SPTV is verstreken. Naast de heer Jan Willem Bouquet hebben zich geen kandidaten gemeld. Dit betekent dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden [...]

11-04-2017|