Actueel

Actueel2018-02-02T13:46:51+02:00

Actueel

Uitslag opoep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer van Veldhuizen, de heer Moquette, de heer Lafour, de heer Brouwer en [...]

12-04-2018|

Nieuwsbrief Toekomst SPTV

Beste allen, Zie bijgaande nieuwsbrief van het bestuur SPTV nieuwsbrief april Toekomst SPTV met vriendelijke groet Het bestuur SPTV

12-04-2018|

Gezocht kandidaten verantwoordingsorgaan

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTV gezocht De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar [...]

01-03-2018|

Uitslag kandidaatstelling Bestuur SPTV

De termijn voor de kandidaatstelling voor de zetel in het bestuur SPTV is verstreken. Naast de heer Jan Willem Bouquet hebben zich geen kandidaten gemeld. Dit betekent dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden [...]

11-04-2017|

Pensioenregeling na 1 januari 2016

Met de CAO afspraken tussen Transavia en de VNV over de pensioenregeling vanaf 2016 is gekozen voor een individueel DC regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door de PPI (Premiepensioeninstelling) van BeFrank. Transavia en de VNV [...]

30-11-2015|

Enquete pensioencommunicatie uitslag

In september bent u geinformeerd dat de pensioenwet op het gebied van communicatie voor de pensioenfondsen is gewijzigd. Om een nette invulling aan de nieuwe eisen te kunnen geven, is er door de besturen van [...]

02-11-2015|