Welkom bij Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers. U bouwde pensioen bij ons op. Dit deed u via uw werkgever Transavia. Per 1 januari 2016 is deze pensioenregeling beëindigd. Voor de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 verwijzen wij u naar BeFrank. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt uit de pensioenregeling die voor u van toepassing was tot 1 januari 2016. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.mijnaegon.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 58 jaar wordt. Meer informatie

partner_en_wezenpensioen_op_risicobasis

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Meer informatie

arbeidsongeschiktheidspensioen

Was u ziek op 31 december 2015 en wordt u daarna beroepsongeschikt of arbeidsongeschikt? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering vanuit ons pensioenfonds. Ook gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk door), maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Meer informatie

reglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het Pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis

Komt u te overlijden, dan heeft uw partner geen recht op Anw-overbruggingspensioen. Dit pensioen is op risicobasis verzekerd en geldt alleen als u in dienst bent en nog deelneemt aan de pensioenregeling. Omdat de pensioenregeling per 31 december 2015 is beëindigd, heeft uw partner geen recht op Anw-overbruggingspensioen. Wij verwijzen u voor informatie over de nieuwe pensioenregeling naar Transavia. Meer informatie

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers. U bouwt dit pensioen op via Transavia. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer informatie

middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling. Meer informatie

opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over €12.892 bouwt u in 2015 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u van vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u in 2015 1,224% aan pensioen op. Meer informatie

premieverdeling_beide

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Ons pensioenfonds ontvangt in 2015 in totaal een premie van 28,5%. Bij ons pensioenfonds betaalt u 9,5% premie en uw werkgever 19%. Het bedrag dat u aan premie betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

pensioenvergelijker

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker. Meer informatie

ruilen_ouderdoms_partner

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan als u uit dienst gaat en als u met pensioen gaat. Meer informatie

ruilen_partner_ouderdom

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan als u met pensioen gaat. Meer informatie

vervroegen_uitstellen

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Meer informatie

hoog_laag_laag_hoog

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Meer informatie

keuze

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3. Meer informatie

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

Uw pensioen wordt gegarandeerd.

Het is echter mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Hierdoor is uw pensioen niet waardevast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Meer informatie

indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten groeien. Dit heet toeslagverlening. Ons pensioenfonds heeft een ‘niet doelgericht’ toeslagbeleid. Dit betekent dat het pensioenfonds niet meer de ambitie heeft om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Uw pensioen is dus niet waardevast. Toch kan het bestuur van het pensioenfonds in een bepaald jaar besluiten om een toeslag te geven. Dit zal alleen zo zijn als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Omdat bovendien de wettelijke eisen streng zijn, zullen toeslagen vermoedelijk niet vaak worden gegeven. In 2012 verhoogden wij de pensioenen van deelnemers met 4,75%. In 2013 en 2014 hebben wij de pensioenen van deelnemers niet verhoogd. Meer informatie

tekort

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
 • Uw pensioenopbouw wordt verlaagd.
 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

kosten

Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Meer informatie

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie

scheiden

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Meer informatie

buitenland

Als u verhuist naar het buitenland. Meer informatie

werkloos

Als u werkloos wordt. Meer informatie

mijnpensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op de website pensioenvergelijker.

keuze

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?‘.

vragen

Vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van ons pensioenfonds SPTV via secretariaatSPTV@transavia.com

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten over uw pensioen?
Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de onderwerpen te gaan.