Beste allen,

Bijgaand het Liquidatieverslag van SPTGC i.l.

met vriendelijke groeten

De vereffenaars.