De verkiezingen voor het nieuwe verantwoordingsorgaan zijn voorbij. Het VO zal uit de volgende leden bestaan:

Namens Cabine:
Mary Charoe-Meissen
Rutger de Gooijer

Namens Grond:
Andre Boudewijn
Sander Mesman

Namens de Werkgever:
Rob Huijsman

Namens de Gepensioneerden:
Pim van Dam