Welkom bij Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel. U bouwde pensioen bij ons op. Dit deed u via uw werkgever Transavia. Per 1 januari 2018 is deze pensioenregeling beeindigd. Voor de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2018 verwijzen wij u naar  STAP. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt uit de pensioenregeling die voor u van toepassing was tot 1 januari 2018. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.mijnaegon.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 ook opvragen bij secretariaatSPTGC@transavia.com.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Meer informatie

partner_en_wezenpensioen_op_risicobasis

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij deze werkgever werkt. Meer informatie

arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Meer informatie

reglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis

Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw kinderen geen wezenpensioen van ons.

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel. U bouwt dit pensioen op via Transavia. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer informatie

premie

Ieder jaar bouwt u uit uw salaris een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo in totaal opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Het pensioen dat u jaarlijks opbouwt, wordt bepaald door de hoogte van de premie. De werkgever heeft zich uitsluitend verplicht een vaste premie te betalen en is niet verantwoordelijk voor het aanvullen van eventuele premie- of dekkingstekorten om het beoogde streefopbouw % en eventuele toeslagen te bekostigen. Een dergelijke regeling heet een collectieve beschikbare premieregeling (CDC). Meer informatie

opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Over €18.678,- bouwt u in 2017 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks een percentage aan pensioen op. Wij streven naar een pensioenopbouw van 1,70%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op. De hoogte van de pensioenopbouw wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. Meer informatie

premieverdeling_beide

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Ons pensioenfonds ontvangt in totaal een premie van 24,6%. Bij ons pensioenfonds betaalt u 8,2% premie en uw werkgever betaalt 16,4 %. Het bedrag dat u aan premie betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Meer informatie

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

pensioenvergelijker

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker. Meer informatie

ruilen_ouderdoms_partner

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat gebeurt standaard als u uit dienst gaat, maar u heeft die keuze ook als u met pensioen gaat. Meer informatie

ruilen_partner_ouderdom

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan als u met pensioen gaat. Meer informatie

vervroegen_uitstellen

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Meer informatie

hoog_laag_laag_hoog

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Meer informatie

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

Uw pensioen wordt gegarandeerd.
Het is echter mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Hierdoor is uw pensioen niet waardevast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Meer informatie

indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten groeien. Dit heet toeslagverlening. Ons pensioenfonds heeft een ‘niet doelgericht’ toeslagbeleid. Dit betekent dat het pensioenfonds niet meer de ambitie heeft om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Uw pensioen is dus niet waardevast. Toch kan het bestuur van het pensioenfonds in een bepaald jaar besluiten om een toeslag te geven. Dit zal alleen zo zijn als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Omdat bovendien de wettelijke eisen streng zijn, zullen toeslagen vermoedelijk niet vaak worden gegeven. In 2013 en 2014 hebben wij de pensioenen van deelnemers met respectievelijk 1,25% en 0,8% verhoogd. Meer informatie

tekort

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
 • Uw pensioenopbouw wordt verlaagd.
 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

 

Welke kosten maken wij?

kosten

Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Meer informatie

 

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Meer informatie

scheiden

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Meer informatie

buitenland

Als u verhuist naar het buitenland. Meer informatie

werkloos

Als u werkloos wordt. Meer informatie

mijnpensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

keuze

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?‘.

vragen

Vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC via secretariaatSPTGC@transavia.com.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten over uw pensioen?
Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de onderwerpen te gaan.